Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona

Tel.: +34 938 574 000

dgpamn.accioclimatica@gencat.cat

España